Què
fem
01

Les pells arriben dels diferents escorxadors en camions frigorífics per conservar tot el seu frescor.

02

També es pengen les pells en carros quan arriben dels escorxadors i es refreden dins les càmeres frigorífiques.

03

Les pells (fredes) es posen en carros, a punt per salar.

04

Després del procés de refredament les pells es salen a màquina i classifiquen per tamanys i articles.

05

Classifiquem les pells per la seva qualitat.

06

Emmagatzamem en càmeres frigorífiques.

07

Moll de càrrega.