Notes legals

Informació general
En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:

Titular de la pàgina web: www.pielesquintana.com

Pieles Quintana S.L. està domiciliada a està domiciliada Polígon Industrial de Celrà, 17460 Celrà (Girona). Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2752, Foli 79, Full nº 6864, Inscripció 45 i C.I.F. B-17039744. Adreça de correu electrònic de contacte info@pielesquintana.com, www.pielesquintana.com és l’adreça web de Pieles Quintana S.L., mitjançant la qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel 972 49 23 17 / Fax 972 49 40 80.

Propietat intel·lectual
© Copyright 2011 Pieles Quintana S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Pieles Quintana S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza: * Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Pieles Quintana S.L. per mitjà de “framing”. * La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Pieles Quintana S.L. mitjançant “in line linking”. * L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Pieles Quintana S.L. conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Pieles Quintana S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Pieles Quintana S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

Colomer Leather Group